Kütüphanemiz, satın alma dışında bağış ve mübadele yoluyla da koleksiyonunu geliştirmektedir. Araştırma kütüphanemizde yaklaşık 80 bin cilt modern baskı kitap mevcuttur.

Tasnif ve katalog çalışmaları devam etmekte olan kütüphanemize yeni kitaplar kazandırmak için çalışmalar bütün hızıyla sürmektedir ve hedefimiz 1 milyonun üzerinde kitaptır. Dijitalleştirme işlemlerini hızlandırıp, elektronik veritabanımızı ve dijital kütüphanemizi tamamlamak amacındayız.

Kütüphanemiz müzayedelerden ve sahaflardan satın alma yoluyla koleksiyonunu zenginleştirdiği gibi kendisine miras yoluyla matbu/yazma materyal intikal eden kişilerden ve diğer bağışçılardan da kitap kabul etmektedir. Bununla birlikte yeni çıkan bütün ilmî, tarihî ve kültürel eserler, süreli yayınlar büyük bir titizlikle takip edilerek kütüphaneye kazandırılmakta; satın alınan veya bağış yoluyla gelen kitaplar sisteme kaydedilmektedir. Kütüphanemiz yurtiçi ve yurtdışından gelen bütün ziyaretçilere ve araştırmacılara hizmet vermeye başlamıştır. Araştırmacıların eserlere her an ulaşabilmelerini sağlamak için kitap ve dergiler ödünç verilmemektedir.

60.000

Kitap

250.000

Kitap Kapasitesi

3000

Çalışma Alanı

100

Kişilik Çalışma Masası

8

Araştırmacı Bilgisayarı