2. Kat: Nadir Eserler Bölümü (Yazma ve matbu Osmanlıca, Arapça, Farsça kitaplar, Nadir Süreli yayınlar, vesikalar, tablolar, haritalar, kartpostallar, objeler)

2. Kat: Kitap cilt ve restorasyon bölümü

3. Kat: Genel Kütüphane: Tarih, coğrafya, edebiyat, biyografi, mimarî, sanat tarihi ve diğer sahalarda seçme eserler, güncel dergilerin teşhir bölümü, ansiklopediler ve lügatlerin yer aldığı referans eserler bölümü, büyük boy eserler bölümü, yayınlarımız bölümü, müracaat ve fotokopi servisi, tarama bilgisayarları, teknik hizmetler, serbest çalışma alanları

4. Kat: Süreli yayınlar, serbest çalışma alanları

5. Kat: İslamî ilimler, serbest çalışma alanları

90.000

Kitap

250.000

Kitap Kapasitesi

100

Kişilik Çalışma Masası

8

Araştırmacı Bilgisayarı